Refusjonssøknaden digitaliseres

Nå er vi i gang med å utvikle løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje og den vil være klar våren 2018. Løsningen blir en integrert del av Avfallsdeklarering.no.

Som en forberedelse til å ta i bruk den elektroniske søknadsfunksjonen er det viktig at spilloljen, som annet farlig avfall, deklareres elektronisk i Avfallsdeklarering.no. Det vil ikke være mulig å søke om refusjon for spillolje som ikke er deklarert elektronisk.

Miljødirektoratet har fått melding fra COWI om at det fremdeles kommer en og annen papirdeklarasjon for spillolje. Vi forventer nå at alle avfallsprodusentene tar i bruk den elektroniske løsningen for deklarering av farlig avfall.

Vi minner om at frem til den elektroniske løsningen er klar, må en utskrift av deklarasjonene følge med refusjonsanmodningen.

Relaterte lenker

Tema