Refusjonssatsen i 2018 er 2,49 kr per liter

Stortinget har fastsatt at smørjeoljeavgiften blir på 2,20 kroner per liter i 2018. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,49 kroner per liter. Refusjon forutsetter at spillolje oppfyller alle vilkår i vilkårsdokumentet.

Den nye refusjonssatsen gjelder for anmodninger fremmet fra og med januar 2018. For anmodninger fremmet i desember 2017 (som utbetales i januar 2018) gjelder 2017-satsen (2,46 kr/l).

Tema