Refusjonssatsen i 2017 er 2,46 kr per liter

Refusjonssatsen for spillolje i 2017 blir på 2,46 kroner per liter. 

Stortinget har fastsatt at smørjeoljeavgiften blir på 2,17 kroner per liter i 2017. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,46 kroner per liter. Refusjon forutsetter at spillolje oppfyller alle vilkår i vilkårsdokumentet.

Den nye refusjonssatsen gjelder for anmodninger fremmet fra og med januar 2017. For anmodninger fremmet i desember 2016 (som utbetales i januar 2017) gjelder 2016-satsen (2,41 kr/l).

Tema