Refusjonssatsen for spillolje i 2020 er 2,57 kroner per liter

Stortinget har vedtatt at smørjeoljeavgiften blir på 2,27 kroner per liter i 2020. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,57 kroner per liter. Refusjon forutsetter at spillolje oppfyller alle vilkår i vilkårsdokumentet 

Tema