Dokumentasjon som skal følge refusjonsanmodningen

Vi presiserer at utskriften av deklarasjonsskjemaene som følger refusjonsanmodningen skal være datert og signer, det vil si at de må være sendt til mottaksanlegget.

I vilkårsdokumentet av 1. mai 2016 står det i pkt. 4.1.1 at det skal følge utskrift av deklarasjonsskjema for spilloljen sammen med refusjonsanmodningen.

Refusjonsanlegget skal, jfr. vilkår 3.1.3, sjekke at deklarasjonene er korrekt og fullstendig utfylt. Deklarasjonsskjemaet skal være datert og signert av avfallsprodusenten. I avfallsdeklarering.no gjøres dette når avfallsprodusenten "sender" deklarasjonen til mottaket, det vil si trykker "signer og send" knappen. Utskriften fra avfallseklarering.no som skal følge refusjonsanmodningen, må derfor være tatt etter at avfallsprodusenten har sendt deklarasjonen til mottaket.

Kontroll av deklarasjonsutskriften

Feltet DAG MND ÅR skal være utfylt og i feltet UNDERSKRIFT FRA AVFALLSPRODUSENT skal det stå "sign ". Begge feltene fylles automatisk ut når deklarasjonene sendes til mottaket. Dersom det står "Utskrift deklarasjon – Påbegynt deklarasjon" øverst til venstre på utskriften er denne ikke sendt fra avfallsprodusenten og oppfyller dermed ikke kravet til refusjon i vilkår 3.1.3.

Fra og med 1. juli 2016 vil det ikke bli utbetalt refusjon for spillolje før deklarasjonen er sendt til avfallsmottaket og riktig utskrift sendt til konsulenten. Miljødirektoratets konsulent for drift av refusjonsordningene er Cowi AS.

Utbetaling av refusjon sommeren 2016

På grunn av ferieavvikling blir det ikke utbetalt refusjon for spillolje i juli.

Modul for spillolje i Avfallsdeklarering.no

Arbeidet med modul for elektronisk søknad om refusjon av spillolje på avfallsdeklarering.no skulle etter planen vært startet våren 2016. Dette arbeidet er forsinket ettersom vi har måttet prioritere å rette opp feil/mangler i deklarasjonsmodulen for farlig avfall. Vi kommer tilbake med mer informasjon om arbeidet med den nye modulen for spilloljerefusjon.

Relaterte lenker

Kontakt

Spørsmål kan sendes til spillolje@miljodir.no

Tema