Det vil ikke bli utbetaling av refusjon for spillolje i april 2019