Avfallsdeklarering.no får ny teknisk leverandør

Det skjer endringer i tekniske infrastruktur på Avfallsdeklarering.no fra 18. november og resten av 2019 i forbindelse med ny leverandør av tekniske tjenester.

Dette skal ikke påvirke driften av Avfallsdeklarering og spilloljemodulen. Dersom du likevel opplever ustabilitet i denne perioden, kan dette være årsakene.  Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Husk gode rutiner før refusjon

Vi minner også om at det er viktig at dere har gode rutiner for kvalitetssikre av informasjonene i refusjonsanmodningen før dere  forsegler tanken.

Spilloljemodulen i Avfallsdeklarering.no: Brukerveileder for refusjonsanleggene

Tema