Spillolje - meldingstjeneste for refusjonsanleggene

Vi bruker denne siden som en aktiv kommunikasjonskanal med refusjonsanleggene. Legger ut svar på spørsmål som er av felles interesse og kommentarer og avklaringer om vilkårene, for eksempel dersom vi observerer gjentatte feil eller mangler, eller der vi ser muligheter for forenklinger.

  • Refusjonssatsen for spillolje i 2020 blir på 2,57 kroner per liter.

Stortinget har vedtatt at smørjeoljeavgiften blir på 2,27 kroner per liter i 2020. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,57 kroner per liter. Refusjon forutsetter at spillolje oppfyller alle vilkår i vilkårsdokumentet.

Vil du ha varsel på e-post hver gang det legges ut en ny melding på denne siden?

I feltet under skriver du inn din e-postadresse, klikker på Gå videre og velger tema Spillolje - meldingstjeneste for refusjonsanlegg på siden du kommer til. Klikk Meld deg på.

Du kan velge om du vil ha meldinger umiddelbart, daglig eller ukentlig.

Hvis du vil melde deg av tjenesten, gjør du på samme måte.

Påmelding

Refusjonssatsen for spillolje i 2020 er 2,57 kroner per liter

Stortinget har vedtatt at smørjeoljeavgiften blir på 2,27 kroner per liter i 2020. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,57 kroner per liter. Refusjon forutsetter at... 09.01.20

Avfallsdeklarering.no får ny teknisk leverandør

Det skjer endringer i teknisk e infrastruktur på Avfallsdeklarering.no fra 18. november og resten av 2019 i forbindelse med ny leverandør av tekniske tjenester. 19.11.19

Alle refusjonsanmodninger skal fra 1. januar 2019 sendes elektronisk

Løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje var klar til bruk for alle refusjonsanlegg 1. oktober 2018. 22.11.18

Spilloljemodul klar primo september

Løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje er klar primo september og er en integrert del av Avfallsdeklarering.no. 27.06.18

Refusjonssatsen i 2018 er 2,49 kr per liter

Stortinget har fastsatt at smørjeoljeavgiften blir på 2,20 kroner per liter i 2018. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,49 kroner per liter. Refusjon forutsetter at... 03.01.18

Slutt på rosa kopier

I nyhetsmelding 22.08.2017 presiserte vi at alle må ta i bruk avfallsdeklarering.no for deklarering av spillolje. 14.12.17

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

Vi viser til tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke... 08.09.17

Refusjonssøknaden digitaliseres

Nå er vi i gang med å utvikle løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje og den vil være klar våren 2018. Løsningen blir en integrert del av Avfallsdeklarering.n... 22.08.17

Refusjonssatsen i 2017 er 2,46 kr per liter

Refusjonssatsen for spillolje i 2017 blir på 2,46 kroner per liter.  09.01.17

Utskrift av deklarasjonsskjema som skal følge refusjonsanmodningen

Utskriften av deklarasjonsskjemaene som skal følger refusjonsanmodningen må tilfredsstille vilkår 4.1.1 i vilkårsdokumentet for refusjonsordningen. 05.01.17

Dokumentasjon som skal følge refusjonsanmodningen

Vi presiserer at utskriften av deklarasjonsskjemaene som følger refusjonsanmodningen skal være datert og signer, det vil si at de må være sendt til mottaksanlegget. 23.06.16

Spillolje skal deklareres elektronisk fra 1. mai

I forbindelse med at all deklarering av farlig avfall skal skje elektronisk på Avfallsdeklarering.no er vilkårsdokumentet for refusjon av spillolje oppdatert med virkning fra 1.... 29.04.16

Nytt vilkårsdokument fra 1. mai

Her finner du nytt vilkårsdokumentet for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje som gjelder fra og med 1. mai 2016.  Vilkårsdokumentet er oppdatert for å passe til elektronis... 09.02.16

Refusjonssatsen i 2016 er 2,41 kroner per liter

Stortinget har fastsatt at smøreoljeavgiften blir på 2,13 kroner per liter i 2016. Refusjonssatsen øker derfor til 2,41 kroner per liter. 18.01.16

Avfallsdeklarering.no og refusjonsordningen for spillolje

Miljødirektoratet vil lage en egen spilloljemodul i avfallsdeklarering.no . Denne modulen forutsetter at deklarasjoner for refusjonsberettiget spillolje har status «ferdig» i... 24.08.15

Ny saksbehandler for refusjonsordningen

Isabelle Thélin går av med pensjon og Audun Aukrust overtar som ansvarlig saksbehandler for refusjonsordningen. 04.05.15

Refusjonssatsen i 2015 er 2,24 kroner per liter

Stortinget har fastsatt at smørjeoljeavgiften blir på 1,98 kroner per liter i 2015. Refusjonssatsen øker derfor til 2,24 kroner per liter. 13.01.15

Fortsatt avgiftsfritak for spillolje

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 ble det enighet om å beholde avgiftsfritaket for spillolje med mer. 11.12.14

Avgifter på spillolje ved bortfall av dispensasjon

Spillolje og annet oljeholdig avfall kan bli avgiftsbelagt på lik linje med andre mineraloljer. Virksomhetene har ansvaret for å vurdere om de produserer en avgiftspliktig olje,... 06.11.14

Dagsorden for møtet om refusjonsordningen, 4. november 2014

Hovedtemaet for møtet vil bli overgangen til elektronisk avfallsdeklarering og tilpasning av refusjonsvilkårene til det nye elektroniske deklarasjonssystemet. Justervesenet vil ... 23.10.14

Invitasjon til erfaringsmøte om refusjonsordningen

Miljødirektoratet inviterer refusjonsanleggene til et erfaringsmøte i vårt konferansesenter på Helsfyr (Oslo), tirsdag 4. november, kl. 10.00 – 15.00. 04.09.14

Nye rutiner for kalibrering av refusjonstanker

Det er ikke lenger nødvendig med godkjenning fra Justervesenet for refusjonstanker som omfattes av måletankforskriften. Kalibrering skal imidlertid gjennomføres regelmessig, med... 08.07.14

Mellomlagringstid hos refusjonsanleggene ikke er tilfredsstillende

Årsrapporten for refusjonsordningen for 2013 foreligger nå (se her ). Den viser at ordningen er vel etablert og gir gode resultater. Det er få avvik, når det gjelder både... 22.05.14

Forsinket utbetaling av refusjon for februar 2014

Cowi AS har sendt anbefalingene om utbetaling av refusjon for februar 2013 til Miljødirektoratet. På grunn av flytting av postmottaket fra Oslo til Trondheim er forsendelsen enn... 13.03.14

Forsinket utbetaling av refusjon for desember 2013

Miljødirektoratet har mottatt anbefalingene om utbetaling av refusjon for desember 2013. På grunn av innføring av et nytt regnskapssystem i direktoratet, vil utbetaling først sk... 13.01.14

Regelverk for godkjenning av refusjonstanker og peileutstyr

Justervesenet har sendt forslag til forskrift om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør på høring. Dette vil påvirke kravene til... 09.12.13

MOMS eller ikke

Refusjon som utbetales fra Miljødirektoratet ved mottak av spillolje er ikke momspliktig. Vederlaget som avfallsbesitter betaler er imidlertid momspliktig, for spillolje som for... 21.08.13

Invitasjon til erfaringsmøte om refusjonsordningen

I samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Cowi AS inviterer vi refusjonsanleggene til et erfaringsmøte på Radisson Blu Hotel Royal, Bergen, tirsdag 10. septembe... 09.07.13

Kontakt

Spørsmål eller kommentar kan sendes til spillolje@miljodir.no

Tema

Relaterte lenker