Oljeholdig avfall må behandles forsvarlig, slik at helse- og miljøfarlige stoffer ikke sprer seg i miljøet. Foto: dmixo6, Flickr

Refusjonsberettiget spillolje

Oljeholdig avfall er miljøfarlig, og selv små mengder olje kan ødelegge store mengder vann. Ukontrollert brenning av oljeholdig avfall kan gjøre at helse- og miljøfarlige stoffer spres til lufta. Derfor er oljeholdig avfall definert som farlig avfall og omfattet av forurensningsloven og regelverket i avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. For å øke innsamlingen og sikre miljømessig riktig disponering av spillolje, er det etablert en refusjonsordning for brukte smøreoljer og lignende.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker