Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle deklarasjonssystemet for farlig og/eller radioaktivt avfall. Arbeidet som avfallsprodusenter og avfallsmottak har for å oppfylle pliktene i avfallsforskriften skal forenkles og det skal også myndighetenes arbeid med oppfølging av systemet. Løsningen er for alle som skal deklarere farlig og/eller radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert farlig avfall.

Avfallsdeklarering.no

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak.

Avfallsdeklarering.no gjør det enkelt å:

- oppfylle og overholde deklareringspliktene
- registrere og korrigere opplysninger
- holde oversikt over deklarasjoner

Miljødirektoratet og Statens strålevern er ansvarlige for avfallsdeklarering.no.

Gå til avfallsdeklarering.no

Virksomheter som produserer farlig og/eller radioaktivt avfall har plikt i henhold til avfallsforskriften kapittel 11 og kapittel 16 til å levere avfallet til godkjent mottak. Avfallet skal deklareres ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering.

Avfallsprodusenten har deklarasjonsplikt og første mottaker av avfallet skal påse at avfallet er deklarert og sende inn skjemaet til myndighetene ved å kontrollere skjemaet elektronisk. Det skal følge et skjema med alle leveranser, men det er ikke nødvendig med en papirutskrift dersom skjemaet følger avfallet elektronisk.

Avfallsdeklarering.no dekker produsent og første mottaker, men siden avfallet gjerne går gjennom flere ledd før det kommer til endelig disponering, vil det ofte være behov for at en utskrift følger leveransen.

Det er mulig å lage en integrasjon for å overføre deklarasjonsdata fra virksomhetenes egne systemer til Avfallsdeklarering.no og omvendt. Det vil innebære en betydelig forenkling for virksomhetene som tar systemet i bruk.

Fullmakter

I enkelte tilfeller bistår første mottaker avfallsprodusenten med å fylle ut deklarasjonsskjemaet, da må avfallsprodusenten gi mottaker fullmakt til dette. Det forutsetter at mottaker ønsker å deklarere på vegne av produsenten. Vi minner om at det uansett er avfallsprodusenten som har deklarasjonsplikten.

Kom i gang med elektronisk deklarering

Mer informasjon og brukerveiledning finner du på www.avfallsdeklarering.no.

Samdeklarering

Det er viktig at deklarert avfall ikke deklareres på nytt i Avfallsdeklarering.no ved viderelevering. Hvis en virksomhet ønsker å samdeklarere ved viderelevering, altså å føre flere deklarasjoner over på en samledeklarasjon, skal dette gjøres på et eget skjema (pdf-fil), og ikke ved å opprette et nytt skjema i Avfallsdeklarering.

Relaterte lenker