Meldingsnummer / notifikasjonsnummer

Eksport og import av avfall reguleres av internasjonale avtaler og konvensjoner. Norge, som medlem av EØS, følger de samme prosedyrer som EU. For å identifisere meldepliktige avfallsforsendelser på tvers av landegrenser skal alle samtykker (tillatelser til eksport av avfall) ha et unikt meldingsnummer. Nummeret tildeles av myndighetene i eksportlandet.

Før du sender søknad om samtykke til Miljødirektoratet, må du ha et meldings-/notifikasjonsnummer. Du kan hente flere nummer samtidig. Skriv inn antall nummer du trenger (1 – 9) og klikk på" hent nummer". Vennligst ikke be om flere nummer enn du behøver.