I 2018 får du 3000 kroner i vrakpant for en capingvogn. Foto: Monica Kleffelgård Hartviksen/Clean Up Lofoten

Vrakpant på andre kjøretøy enn bil

Fra 2018 får du vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Biloppsamlere får driftstøtte for å motta disse kjøretøyene.

Vrakpantordningen

I 2016 vedtok Stortinget å utvide vrakpantordningen til flere typer kjøretøy for å gi eiere av utrangerte bobiler, lastebiler, mopeder mm et økonomisk insitament til å levere inn kjøretøyet til godkjente biloppsamlere.

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten.

Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.

Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av biler.

Biloppsamlere har imidlertid ikke plikt til å ta imot de kjøretøyene det nå innføres vrakpant for. Ring biloppsamleren og sjekk på forhånd.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner.
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Sjekk om du får vrakpant hos Skatteetaten

Informasjon til biloppsamlere

Biloppsamlere får tilskudd for å ta imot og behandle kjøretøyene det innføres vrakpant for fra 1. januar 2018.

Driftstøtten dekker hele eller deler av anleggenes kostnader for mottak, transport, miljøsanering og behandling av kjøretøyene.

Utbetaling av tilskudd til biloppsamlere skjer etter innmelding i Vraksys på tilsvarende måte som for den ordinære vrakpantordningen for biler. De som skal ha utbetalt driftstilskudd, bør påse at de har korrekt kontonummer registrert hos skatteetaten.

Satsene for tilskudd til behandlingsanlegg er:

  • Lastebiler: 3250 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 5250 kroner.

Detaljerte bestemmelser for ordningen (PDF-fil)

KONTAKT

seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 932 13 286

Tema