De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Foto: Donald Bain/Wikimedia Commons.

Vrakpant på båt

Slik får du utbetalt 1000 kroner for fritidsbåten du leverer til lovlig avfallsmottak.

Tilskuddsordningen for fritidsbåter

Går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter.

I tillegg får båteier en utbetaling på 1000 kroner per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling.

  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres til mottakene i kommunene.

  • Noen avfallsmottak tar også imot større båter. Sjekk med ditt mottak.På Sortere.no finner du kart med mottak for små båter, store båter uten og med innenbords motor

På Sortere.no finner du kart over mottak for små båter, store båter uten og med innenbordsmotor. 

 

Hvordan får du utbetalt de 1000 kronene?

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema til avfallsmottaket. Skjemaet finner man her.

Mottaket signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. NB: Mottaket skal ikke beholde skjemaet.

Når båten er levert og skjemaet ferdig utfylt, gjør du følgende:
1. Opprett bruker på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og søk om tilskudd.
2. Ta bilde eller scann skjemaet med bekreftelsen (stempel/kvittering) på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart
3. Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden.
4. Trykk «send»

Når kommer pengene?
Sender du skjemaene elektronisk vil pengene komme innen en til to måneder. Skjema på papir tar lengre tid å behandle.

Informasjon rettet mot mottaksanlegg og kommuner finnes under grafikken som viser hvordan du leverer båten din.

 

Informasjon til mottaksanlegg og kommuner

Kommuner og godkjente private anlegg som behandler kasserte fritidsbåter inntil 15 meter, kan få tilskudd fra tilskuddsordningen.

Fritidsbåter

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. 

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter. Tilskuddene betales ut av Miljødirektoratet, som administrerer ordningen.

Publikum skal selv ta med skjema til mottakene for å få kvittering på at fritidsbåten er mottatt, men vi anbefaler at mottakene likevel har noen eksemplarer tilgjengelig på papir.

Den som leverer båten, trenger hjelp av mottaksanlegg til å fylle ut skjemaet som bekrefter at en kassert fritidsbåt er levert til lovlig mottak. Publikum skal selv ta med dette skjemaet, men vi anbefaler likevel mottakene å ha tilgjengelig noen eksemplarer på papir.

Mer informasjon om kommunenes ansvar finnes på Miljøkommune.no

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du sende mail til esshjelp eller ringe telefon: 951 23 500.  

Fagkontakt i Miljødirektoratet er seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen seksjon for avfall og gjenvinning.

Relaterte lenker