Utrangerte EE-produkt skal leverast inn og sorterast som EE-avfall. Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet

EE-avfall

Dei fleste elektriske og elektroniske produkt inneheld helse- og miljøfarlege stoff i forskjellige mengder. For å sikre at stoffa ikkje skader miljø eller helse, er det oppretta returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, såkalla EE-avfall. Alle importørar og produsentar i Noreg er pålagde å vere medlem av eit returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet. Returselskapa er underlagt krav til innsamling og behandling av kasserte EE-produkt. Forhandlarar av EE-avfall må ta i mot avfall vederlagsfritt frå hushald. EE-avfall kan også leverast til kommunalt mottak.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker