Innsamling og gjenvinning av bilvrak er strengt regulert. Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet

Bilvrak og bildekk

Etterlatte bilvrak forsøpler nærmiljøet og gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Derfor er innsamling og behandling av bilvrak strengt regulert. For importører stilles det krav til medlemskap i et godkjent retursystem, innsamling og behandling av kasserte kjøretøy. Forhandlere av bildekk har plikt til å ta kasserte dekk i retur fordi de kan inneholde tungmetaller og organiske miljøgifter. Det er forbudt å kaste bildekk på fyllplasser.

Tjenester og verktøy