Ulike typer avfall har ulike krav til innsamling og behandling. Foto: iStockphoto

Avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene av avfallet reduseres, er ulike typer avfall omfattet av forskjellige krav til innsamling og videre behandling. Miljødirektoratet utarbeider regelverkene og gir retningslinjer for hvordan reglene skal praktiseres.