Biologisk behandling

Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsanlegg, i stedet for å bli deponert, bidrar til å redusere klimagassutslippene. Biogassen kan brukes som drivstoff, oppvarming eller elektrisitet, i tillegg til at restene som oppstår ved produksjonen av biogass kan brukes som gjødsel. Biologisk behandling kan føre til luktulemper for omgivelsene og forurensende avrenning. Miljødirektoratet jobber for at det skal settes krav for å redusere ulempene ved biologisk behandling, samtidig som vi sikrer at ressursene i avfallet utnyttes.