Utslipp fra pipe på forbrenningsanlegg. Foto: John Petter Reinertsen

Avfallsforbrenning

Forbrenning av avfall kan medføre utslipp av miljøgifter, støv og stoffer som medvirker til sur nedbør og klimaendringer. Dette kan gi langsiktige og alvorlige miljøskader og påvirke folks helse. Anlegg som forbrenner avfall må følge strenge krav til utslipp som er basert på EU-direktivet om forbrenning av avfall.