Deponering var lenge den vanlegaste måten å kvitte seg med avfall på. Foto: Maol/Flickr

Deponering

Ved deponering av avfall kan utslepp av helse- og miljøfarlege stoff fortsetje i mange år etter at avfallet er deponert. Miljødirektoratet arbeider for at deponering av avfall skal skje på ein kontrollert og forsvarleg måte, slik at skade på menneske og miljø blir mest mogeleg forhindra.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy