Mye av avfallet vårt kan utnyttes, samtidig som de negative effektene reduseres. Foto: iStockphoto

Avfallsbehandling

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.