Råd og utvalg

Med bakgrunn i de store utfordringene vi står overfor i lakseforvaltningen, er det opprettet flere råd og utvalg både nasjonalt og internasjonalt. Her møtes aktører innen forvaltning, forskning og næringsliv for å utveksle kunnskap og komme med innspill til forvaltningen og andre beslutningstakere.