Sjørøye Kviteberget Foto: Jon Lambela

Påvirkninger på laks, sjøørret og sjørøye

Naturlige svingninger i vassdragene og havet har hatt betydning for bestandene av laks, sjøørret og sjørøye, til alle tider. Nedgangen i laksebestandene de siste 30 årene skyldes i hovedsak menneskeskapte påvirkninger. 

Negative menneskeskapte påvirkninger som har særlig stor effekt er sur nedbør, vannkraftreguleringer, fysiske inngrep, Gyrodactylus salaris, produksjon av lakselus i oppdrettsmerder og rømt oppdrettslaks.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har foretatt en trusselvurdering og skriver i sin rapport nr. 3 at: "Lakselus og rømt oppdrettslaks framstår per 2010 som ikke-stabiliserte og eksistensielle trusler mot norsk laks."

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning påpeker videre at tiltak som er gjennomført neppe er tilstrekkelig for å stabilisere disse truslene. Se link til Vitenskapelig råd sin rapport nr. 3 til høyre.

Du kan lese mer om påvirkningsfaktorene sur nedbør, vannkraftreguleringer, fysiske inngrep, Gyrodactylus salaris, lakselus, rømt oppdrettslaks, overbeskatning, bifangst og sykdommer på denne siden. 

Utvikling av viktige påvirkningsfaktorer over tid

Denne illustrative figuren viser utvikling av de påvirkningsfaktorene som har størst betydning for tap av laksebestander, og de påvirkningsfaktorene som i dag ansees å ha størst potensiale for å kunne utrydde bestander av vill laks. Her kan du lese mer om grunnlaget for figuren.

Kontakt

Marianne Reitaas
Tlf: 976 22 531

Relaterte lenker