Levende genbank. Foto: Veterinærinstituttet

Database for levende genbank

Database for levende genbank - LGBAS - administrerer genetikk og fisk.

Database for levende genbank - FAGER – fagsystem for akvatiske genressurser-  administrerer genetikk og fisk.

«Genbankens sentralnervesystem» - FAGER - er et operativt verktøy for kontroll av slektskap i genbankanleggenes praktiske virksomhet, hvor individbaserte historiske data er vesentlige. FAGER bygger på INNOVA – en plattform som er utviklet av Marel Norge AS.

Slik fungerer systemet

Datasystemet kommuniserer med passivt elektroniske merker i hver eneste fisk og gir en effektiv og skånsom håndtering av fisken. Det gir også optimal kvalitetssikring av slektskapstilhørighet.

Alle strykinger og krysninger som foretas blir registrert i basen som en dokumentasjon på materialet som finnes i anlegget og på det rognmaterialet som leveres til vassdragene.

Slektstre/stamtavle for hvert enkelt individ gir et grunnlag for bestemmelse av nye kombinasjoner i produksjon av utsettingsmateriale. Når fisken har nådd en alder på 7-10 år, blir den brukt til produksjon av nye generasjoner stamfisk. I oppbyggingen av nye generasjoner er kryssingene lagt opp slik at man bringer videre mest mulig av de familiære og individuelle forskjellene.

Kontinuerlig utvikling

Datasystemet som administrerer produksjonen i samtlige anlegg er under kontinuerlig utvikling.

Kontakt

Arne Sivertsen
TLF: 404 76 606

Relaterte lenker