Genbank for villaks. Foto: Veterinærinstituttet

Genbank for villaks

Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) startet i 1986 arbeidet med å etablere slike genbanker.

Vi har to typer genbanker i Norge

  • frossen genbank
  • levende genbank

Samarbeidspartnere i genbankarbeidet

Både myndigheter, organisasjoner og næringsliv arbeider med genbankene for laks. Våre viktigste samarbeidspartnere er, foruten de enkelte anleggene:

 

Kontakt

Arne Sivertsen
TLF: 404 76 606

Relaterte lenker