Hannlaksehode. Foto: Audun Rikardsen

Bestandstilstanden for laks, sjøørret og sjørøye

Kunnskap om bestandstilstanden er viktig i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye. Målet er å bevare og gjennoppbygge laksebestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet. Miljødirektoratet arbeider kontinuerlig med å oppdatere tilstanden for disse artene i vassdragene, slik at den kan brukes som et grunnlag i lakseforvaltningen.

Vassdragene er inndelt i grupper (tilstandskategorier) basert på en vurdering av tilstanden til fiskebestandene. Tilstanden blir vurdert med bakgrunn i menneskeskapte påvirkninger som kan redusere bestandens produksjonsevne og levedyktighet. For laks blir også påvirkning fra rømt oppdrettslaks vurdert.

Vurdering av tilstanden blir brukt i den nasjonale forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye, og systemet er viktig for hvordan bestandene forvaltes. Retningslinjer for fastsetting av fisketider tar for eksempel utgangspunkt i tilstanden til fiskebestandene.


 

Kontakt

Helge Dyrendal 
Tlf: 415 93 399

Spørsmål om Lakseregisteret, ta kontakt med
Marianne Kvaal
Tlf: 415 47 314

Relaterte lenker