Naturen er verdens største leverandør av tjenester, for eksempel i form av pollinering. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no.

Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen. Å anslå økonomiske verdier av disse tjenestene, kan være et viktig bidrag i forvaltningen av naturen.

Relaterte lenker