Eik er antagelig det treslaget i Norge som har flest arter knyttet til seg, kanskje så mye som 1 500. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Trua arter og naturtyper

Omtrent to tusen arter og 40 naturtyper i Norge er vurdert av Artsdatabanken som trua av utryddelse. Miljødirektoratet utarbeider handlingsplaner for å ta vare på naturmangfoldet. Det er fylkesmannen som har ansvaret for å foreslå og drifte en stor del av handlingsplanene.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker