Lunde er Norges tallrikeste sjøfugl. Mange bestander har imidlertid opplevd en kraftig bestandsnedgang blant annet på grunn av redusert næringstilgang og oljeforurensing. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Sjøfugl

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for sjøfugl gjennom naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven. Vår rolle er å være rådgiver og premissleverandør, vedlikeholde kunnskapsgrunnlaget, delta i internasjonalt samarbeid og sektorrettet samarbeid, primært fiskeri og petroleum.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy