Storfe på lyngheibeite hviler seg på nybrent brannflate. Foto: Lise Hatten, Miljødirektoratet

Kystlynghei

Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et oseanisk klima, dominert av dvergbusker, særlig røsslyng (Calluna vulgaris). 

Disse åpne heiene har blitt formet gjennom rydding av kratt og skog, og er betinget av langvarig hevd med beite, og mange steder lyngbrenning og lyngslått. Kystlynghei er en flere tusen år gammel naturtype. Utvalgt naturtype kystlynghei inkluderer kystlynghei med verdi A og B.

Relaterte lenker