Hule eiker utgjør svært viktige livsmiljøer for mange insekter, sopp og lav som ikke lever i andre miljøer. Foto: @ Bård Bredesen/Naturarkivet.no

Hule eiker

Naturtypen hule eiker består av eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm, og eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm.

Eik er antakelig det treslaget i Norge som har flest arter knyttet til seg, kanskje så mye som 1 500. Mange av artene er spesialister på eik og har en fåtallig forekomst i hele Europa. I Norge er mange eikespesialister regnet som utrydningstruet, både av sopp, lav og insekter. Dette er fordi det stadig blir færre grove, gamle og hule eiker, og færre eiker som kan bli levested for de spesialiserte og sjeldne artene i framtida.

Relaterte lenker