Utsikt mot åker og beitelandskap på Hadeland. I bakgrunnen ser vi også beiteskog, som er en rødlista naturtype. Foto: Magnus Nygård/ Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter

Økologisk grunnkart

Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet. Slike kartdata finnes hos miljøforvaltningen, vitenskapsmiljøene og ulike sektormyndigheter. Summen av disse kartdataene utgjør et økologisk grunnkart for Norge. Det gir grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

Sekretariatet for økologisk grunnkart treffes på e-post: okologiskgrunnkart@miljodir.no

Relaterte lenker