Naturindeksen dokumenterer utviklingen for arter og naturtyper i Norge. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Naturindeks

Naturindeks for Norge gir en oversikt over status og utvikling for det biologiske mangfoldet i de store økosystemene. Naturindeksen vil kunne antyde om vi når målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å lede arbeidet. Naturindeksen brukes til nasjonal og internasjonal rapportering om biologisk mangfold. Det er en viktig politisk målsetting å stanse tapet av biologisk mangfold. Naturindeksen gir oppdatert kunnskap til det politiske arbeidet.

Nye resultater publiseres høsten 2015. I den forbindelse lanseres også en ny innsynsløsning med oversikt over tilstanden og utviklingen for Norge totalt sett, og innenfor fem regioner. I tillegg vises utviklingen over tid for de enkelte arter eller grupper av arter som inngår i beregningene for naturindeksen, og informasjon om hvor sikre forskerne er på denne utviklingen.