Villrein. Foto: Per Jordhøy, Miljødirektoratet

Skrantesjuke (CWD)

Skrantesjuke, eller Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig.

Gi oss beskjed

Vi ønsker beskjed om du ser død villrein, dyr som sjangler, eller står og sturer i Nordfjellaområdet.

Kontaktperson:
Petter Braaten i Statens naturoppsyn,
mobiltelefon: 924 07 771

Smitteoverføringen mellom hjortedyr kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via spytt og urin. Sykdommen ble først funnet i Norge i 2016 på tre villrein fra Nordfjella villreinområde i Sogn og Fjordane, og to elg fra Selbu kommune i Sør-Trøndelag. Det er ingen andre kjente tilfeller av CWD i Europa.

All informasjon fra myndighetene om skrantesjuke er samlet på Hjorteviltportalen.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Tema

Kategori

Relaterte lenker