Rådyr. Bård Bredesen, naturarkivet.no

Hjortevilt

Elg, hjort, villrein og rådyr er de fire artene av hjortevilt som naturlig hører hjemme i Norge. Bestandene overvåkes og reguleres gjennom jakt. Miljødirektoratet har ansvar for å lage forskrifter og veilede i henhold til disse.

På disse sidene kan du lese mer om forvaltning av hjortevilt i Norge.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker