Rød skogfrue er en svært sjelden art og er kategorisert som "sterkt truet" i Rødlista. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no.

Arter og naturtyper

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne. Miljødirektoratet har ansvar for å skaffe kunnskap og iverksette tiltak for å ta vare naturmangfoldet på en best mulig måte.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker