Motorferdselloven

Uberørt natur og stillhet er særegent ved norsk natur. For å bevare naturen fri for forstyrrelser og støy, er motorferdsel i utmark som hovedregel forbudt. På disse sidene kan du lese mer om motorferdselloven og hvilke regler som gjelder for bruk av motoriserte kjøretøy i naturen. Gjeldende politikk om motorisert ferdsel i utmark framgår blant annet av friluftslivmeldingen og Stortingets behandling av denne.Kategori