Offentlige høringer

Norske myndigheter vurderer søknader om godkjenning av genmodifiserte produkter før de omsettes i EU-området. Miljødirektoratet arrangerer offentlige høringer av søknadene.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs ordning for godkjenning av genmodifiserte organismer og produkter fra disse. Vi mottar derfor til behandling alle søknader om godkjenning til EU-området og kan komme med innspill og kommentarer til behandlingen i EU underveis.

Vi deltar derimot ikke på avstemninger.

Strenge krav

EU krever at produkter ikke må være til fare for helse og miljø for at de skal kunne godkjenne dem for deres område. Godkjente produkter i EU kan i prinsippet også omsettes i alle EØS-landene. Norge har imidlertid gjennom EØS-forhandlingene sikret seg retten til å reservere seg mot omsetning av produkter også etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk, med utgangspunkt i den norske genteknologiloven.

Arrangerer høring

Behandlingen av søknader skjer samtidig i Norge og EU. Når EUs organ for risikovurderinger, European Food Safety Authority (EFSA) har funnet søknaden komplett, har EU- og EØS-landene tre måneder på seg til å fremme skriftlige kommentarer og spørsmål.

I samme periode arrangerer Miljødirektoratet offentlig høring av søknaden i Norge. Her kan alle interesserte institusjoner, organisasjoner og privatpersoner fremme sine synspunkter for myndighetene.

Vi fordeler innspillene som vi mottar til Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Miljødirektoratet, Mattilsynet, Bioteknologinemnda og Vitenskapskomiteen for mattrygghet kommenterer og stiller spørsmål basert på egne vurderinger av søknaden og opplysninger som kommer fram i den offentlige høringen til hver enkelt søknad i EU.