Internasjonalt regelverk om GMO

Spørsmål relatert til genmodifiserte organismer er også regulert gjennom overnasjonale lovverk og konvensjoner. Flere slike over nasjonale lover og konvensjoner, samt internasjonalt samarbeid relatert til disse, faller inn under Miljødirektoratet sitt ansvarsområde. Her kan du lese mer om dette.