Genteknologiloven

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi. I Norge reguleres fremstilling og bruk av GMO av genteknologiloven og avledete produkter av matloven. Miljødirektoratet har en sentral posisjon i norsk forvaltning av GMO. Vi har ansvaret for å gjøre faglige vurderinger av miljørisiko ved utsetting av GMO etter genteknologiloven. Vi koordinerer også den norske behandlingen av søknader om godkjenning av utsetting av genmodifiserte organismer, eller produkter som består av eller inneholder slike. Regelverk knyttet til avledete produkter, det vil si bearbeidete produkter fremstilt på grunnlag av GMO, men som ikke består av eller inneholder GMO, forvaltes av Mattilsynet.

Tjenester og verktøy

Pågående høringer

    Tema

    Kategori

    Relaterte lenker