Reinjeger på Hardangervidda. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Fjellova

Fjellova gir reglar for forvaltinga av statsallmenningane. Lova regulerer retten til allmenningsbruk og gir reglar for val og drift av fjellstyrar og saksbehandlingsreglar der det blir gjort enkeltvedtak. I tillegg tek lova for seg forvaltinga av dei fleste grunneigarrettane, som beite, seterdrift, jakt og fiske.

Miljødirektoratet er klageorgan for enkeltvedtak som fjellstyret har gjort med heimel i fjellova kapittel XI om jakt og fiske. I tillegg har vi utferda ei forskrift om korttypar og prisrammer for fiske, småvilt- og villreinjakt. Direktoratet har eit generelt ansvar for å vurdere behovet for endringar i kapittel XI i fjellova.

Tema

Kategori

Relaterte lenker