Finn ditt regelverk

Her får du oversikt over lover, forskrifter og internasjonalt regelverk som Miljødirektoratet forvalter og legger til grunn for sitt arbeid på ulike områder. Lenker til regelverk er også tilgjengelig fra temasidene våre.

Refusjonsordning for spillolje

Refusjonsordningen er fastsatt i de årlige budsjettproposisjoner for Klima- og miljødepartementet, under programkategori 12.40 Klima - og forurensing, kapittel 1441, post 76. 14.06.13

REACH-regelverk hos ECHA

På nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er det oversikter over REACH-regelverket. Der finnes det en såkalt konsolidert versjon av REACH-forordningen. Det er... 13.06.13

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier

Forskriften ble opphevet 1.6.2015. 13.06.13

EUs forordning om måling og rapportering

Veileder 1 – Generell veiledning Veileder 1 – Generell veiledning (uoffisiell norsk oversettelse) Veileder 3 – Biomasse i EU ETS Veileder 4 – Usikkerhetsvurdering Veileder 5 –... 12.06.13

Registerforordningen

Den sjette registerforordningen, forordning (EU) Nr. 389/2013. 12.06.13