Finn ditt regelverk

Her får du oversikt over lover, forskrifter og internasjonalt regelverk som Miljødirektoratet forvalter og legger til grunn for sitt arbeid på ulike områder. Lenker til regelverk er også tilgjengelig fra temasidene våre.

Folkehelseloven

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern (Hdir) 24.06.13

Forskrift om fluorholdige klimagasser

EUs forordning nr. 517/2014 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger er nå implementert i produktforskriften paragraf 6a-1. 23.06.13