Mars

Kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-3016 | Utgiver: Klif

15.03.13 Virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling bruker kjemikalier som er meget...

Regresjonsanalyse av klimagassutslipp fra godstransport

Type: Rapport | Nummer: TA-3027 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Type: Rapport | Nummer: TA-3026 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 - Trender og drivkrefter

Type: Rapport | Nummer: TA-3022 | Utgiver: Klif

15.03.13 Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 – trender og drivkrefter, er en rapport som...

Climate and Pollution Agency – International Projects and Partnerships 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3015 | Utgiver: Klif

14.03.13 The report describes the agency's work with partners, mainly authorities in other countries, to...

Miljøleiingssystemet i Klif

Type: Rapport | Nummer: TA-3011 | Utgiver: Klif

07.03.13 Rapporten presenterer resultata for 2012 av det interne miljøarbeidet. Direktoratets miljøleiings...

Compilation of Norwegian Screening Data for Selected Contaminants (2002 – 2012)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2982 | Utgiver: Klif

06.03.13 This report presents a summary of 10 year of screening studies of emerging or newly prioritized...