Mai

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten – Sukkertareovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2012.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3029 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

13.05.13 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Type: Rapport | Nummer: TA-3037 | Utgiver: Hjellnes Consult as

23.05.13 Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg....

Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger

Type: Rapport | Nummer: TA-3036 | Utgiver: Klif

04.05.13 Klif har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utrede forslag til mulig endring av...