Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – vannkjemiske effekter 2012

Rapporten presenterer resultater fra overvåking av vannkjemi i 2012 og trender over tid under overvåkingsprogrammet "Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør".


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-3033
Språk:
NB

Publisert:
27.06.2013 00:00:00
Forfatter:
Øyvind Garmo, Liv Bente Skancke og Tore Høgåsen
Opphav:
NIVA
Omfang:
72 s
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori