Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011

Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør".


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2934
Språk:
NB

Volum:
160 s.
Publisert:
30.01.2013 00:00:00
Forfatter:
Ann Kristin Schartau (NINA), Arne Fjellheim (LFI, Uni Miljø), Bjørn Walseng (NINA), Brit Lisa Skjelkvåle (NIVA) med flere
Opphav:
NIVA

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori