Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota

Nye norske miljøkvalitetsstandarder (vann, sediment, biota) og klassegrenser for en rekke miljøgifter, inkludert bakgrunnsdata og beregninger, er samlet i rapporten. Dette er bakgrunn for en ny framtidig veileder fra Klif om klassifisering av miljøtilstand i vann.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-3001
Språk:
NB

Publisert:
19.02.2013 00:00:00
Forfatter:
Mona Weideborg, Line Diana Blytt, Pascale Stang, Liv Bruås Henninge, Eilen Arctander Vik
Opphav:
Klif
Omfang:
105 s
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema