Retningslinjer for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning.

Miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning skal gjennomføres for å dokumentere skadeomfang og restitusjonstid for marint liv og marine ressurser og mattrygghet.  Miljøundersøkelsene skal tilpasses utslippets karakter, tidspunkt og sted, og foreliggende veiledning gir en generell presentasjon av hva som skal undersøkes, hvordan og når undersøkelser skal gjennomføres.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2955
Språk:
NB

Volum:
70 s.
Publisert:
03.10.2012 00:00:00
Forfatter:
Jørgensen, N.M.(red), L. Camus, L-H. Larsen, B. Voegele, G. M. Skeie, C. Spikkerud (Akvaplan-niva AS ), T. Anker-Nilsen, J. van Dijk, S.-H. Lorentsen, O. Stabbetorp (NINA), A. Bjørge, S. Boitsov, J. Klungsøyr(HI)

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema