Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011–mars 2012

Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.

The nikkel smelters in NW Russia close to the Norwegian border emits large quantities of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals. These emissions lead to enhanced concentrations of environmental pollutants in the border areas, also at the Norwegian side of the border. This report is part of the national environmental monitoring program and includes air quality monitoring, precipitation chemistry and meteorology.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2951
Språk:
NB

Volum:
103 s.
Publisert:
20.11.2012 00:00:00
Forfatter:
Tore Flatlandsmo Berglen, Erik Andresen, Kari Arnesen, Lars Ola Nilsson, Thor Ofstad, Arild Rode, Dag Tønnesen og Marit Vadset
Opphav:
NILU

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker