PFOA Isomers, Salts and Precursors, Literature study and evaluation of physico-chemical properties

Rapporten gjennomgår litteraturen om fysisk-kjemiske egenskaper ved PFOA, inkludert strukturelle isomerer og deres ammonium-, natrium-, kalium- og sølvsalter, som er referert i CAS nummer register databasen.
 
The literature on PFOA including its structural isomers and their ammonium, sodium, potassium and silver salts referenced in CAS# registry database has been reviewed with respect to physico-chemical properties.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2944
Språk:
EN

Volum:
58 s.
Publisert:
23.05.2012 00:00:00
Forfatter:
Claus Jørgen Nielsen, Universitetet i Oslo
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema